Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-12-18 13:46 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Språk

Innehåll

Mål

 • Öka barnens språkliga medvetenhet.

 • Att bekanta sig med nya ord och begrepp 

 

Syfte

 • Barnen får öva sin sociala och kommunikativa förmåga.

 • Barnen ska få bekanta sig med språket på ett lustfyllt sätt och få en ökad nyfikenhet.

 

Hur

 • Vi jobbar med olika språkpåsar på våra samlingar.

 • Även vid utomhusaktiviteter lär vi oss nya begrepp.

 • I vardagliga aktiviteter som när vi äter lunch övar barnen att kommunicera med varandra och att lyssna på varandra.

 • Barnen får tillgång till  pedagogiskt material i berättarrummet.

 • Rim, ramsor och sång på samling och högläsning av sagor.

 • Vi använder oss av sagopåsar, flanosagor, sagoböcker samt appen Ugglo med inlästa sagor.

 • Vi övar barnen att känna igen sitt eget namn och att försöka skriva det.

Dokumentation

Vi dokumenterar via lärloggen i unikum.

Reflektion och analys

.Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker.

Vi kommer löpande att reflekterar kring arbetet och gör en analys i slutet av terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: