Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 6 ht-2019

Skapad 2019-12-18 13:53 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Rörelse

Genom lektioner både inomhus och utomhus (i idrottshallen, på skolgården och i vår närmiljö) kommer du att träna din rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter. 
 Du kommer att lära dig att spela badminton och prova på bordtennis. Vi kommer att lägga fokus på spelets regler, serve, slagteknik och rörelsemönster.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser så att de passar till aktiviteten.
 • Din förmåga att delta och använda din teknik
 • regler och spelets ide`

 

 

Hälsa och livsstil

Undervisningen i hälsa och livsstil innebär bland annat att du kommer att lära dig om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Uppgift.

 • Du ska rita in i din hälsocirkel hur många timmar som du använder av följande, Kost, sömn, rörelse, digitalt liv, och social samvaro/vänner och familj.
 • Skriva en text som beskriver och förklarar din hälsocirkel. Följande ord ska du ha med i din text,  Mest, nöjd, minska, viktigt och öka.
 • Förklar hur man undviker skador.

Du kommer att få träna på att använda passande ord för att kunna beskriva känslan du har i kroppen efter eller under en aktivitet. 

Vad som är viktigt att tänka på för att försöka undvika skador kommer du också att få lära dig. 

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna skriva och/eller prata om de fysiska aktiviteter som du varit med om
 • Din förmåga att kunna diskutera hur olika aktiviteter hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga
 • Din förmåga att kunna beskriva hur man kan förebygga skador

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 6

Delta och anpassa rörelser Racketsport
Du har ännu inte nått kunskapskravet för E.
Du anpassar med viss säkerhet dina rörelser till aktiviteten. Du har viss kunskap om regler och spelets idè. Du spelar efter egna förutsättningar.
Du anpassar med relativt god säkerhet dina rörelser till aktiviteten. Du har relativt god kunskap om regler och spelets idè. Du visar upp en relativt god teknik.
Du anpassar med god säkerhet dina rörelser till aktiviteten. Du har goda kunskaper om regler och spelets idè. Du visar en god teknik.
samtala om vad som påverkar den fysiska förmågan "hälsocirkel"
Du har ännu inte nått kunskapskravet för E.
Du kan ge enkla exempel och motiverar sparsamt dina åsikter och tankar. Du för ett ganska bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Du kan ge utvecklade exempel och motivera dina åsikter. Du för ett bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Du kan ge välutvecklade exempel och motivera dina åsikter med hjälp av passande argument och för ett mycket bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Du har ännu inte nått kunskapskravet för E.
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: