👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2a - Andragradsekvationer

Skapad 2019-12-18 14:52 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Vi lär oss om andragradsekvationers lösningar och vi jobbar med olika metoder.

Innehåll

 

Andragradsekvationer 

 

 

Under de följande veckorna kommer vi att arbeta med andragradsekvationer. 
 

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, grupparbete och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov som du kommer att skriva efter avslutat område vecka 6 . 

  

När: vecka 50 - vecka 6 -

Vad: Andragradsekvationer 

Examination: Skriftligt prov på TORSDAG VECKA 6. 

 

REVIDERAD vecka 9; Omprov vecka 10, på tisdag.

  

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna: 

 

 • Multiplicera parenteser 
 • Använda kvadreringsreglerna och konjugatregeln 
 • Faktorisera uttryck 
 • Lösa fullständiga andragradsekvationer 
 • Använda pq – formeln 
 • Lösa problem med andragradsekvationer
  Tidsplan i Teams.

Extra genomgång:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -

Matriser

Mat
Ma 2a -matris - Andragradsekvationer

Ej deltagit
E
C
A
B (Begrepp)
P (Procedur)
Pl (Problemlösning)
M (Modellering)
RK (Resonemang och Kommunikation)