Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning planering om omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-12-18 15:17 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Utveckling och lärande är en viktig del i läroplanen.Barnen behöver ha grunden i förskolan som är central del i samhället. Förskolan erbjuder aktiviteter där barn med olika bakgrund och intresse ska utvecklas enskilt eller i grupp. Vi pedagoger som jobbar i förskolan ska organisera verksamheten i samband med förskolans läroplans mål. Barnen ska bl. a. utveckla förmågor och kunskap inom språk. Naturvetenskap, matematik och teknik.

Innehåll

Syfte  med undervisning 

Vi vill att stimulera barnens utveckling och lärande samt erbjuda de en trygg omsorg,. Vi vill också främja barnens utveckling av förmågor som kreativitet, empati  och ansvastagande  och detta är stor betydelse för barn ska lyckas i framtiden. 

Metod- Genoförande

Undervissning sker för alla barn  oavsätt barns ålder  och kön.,alla pedagoger i avdelning har ansvar för att dokumentera, reflektera och utvardera arbete. Vii  jobbar med tema lärvänner som har olika  inriktnings område såsom språk, matematik, natur, skapande, rörelse och lek . Vi använder olika metoder för att fånga barn intresse och nyfikenhet . En viktig del i barnens lärande är miljö och material. Barnen lär sig genom lek, upplevelse och att få  de undersöka, pröva tillsammans med andra barn och vuxna.. Därför skapar vi en rik miljö som inbjuder barn till lek och samtal. Vi uppmuntrar barn till aktiviteter som främjar  deras utveckling och lägger grunder för en livslång inlärning. Detta gör vi  genom att främja barns  kreativa skapande  och ge dem goda tid med att pyssla, måla, rita,, lägga pussel, bygga och konstruera.  Vi främjer barn språk utveckling genom  samtal genom rim och ramsor, sagor, språk stöd genom bilder och tecken. Vi jobber med programmering med hjälp av Beebot  och QRkoden så barnen scanna olika sånger som vi sjunger. 

Dokumentation

 Vi använder oss av följande redskap när vi dokumentera, att lyssna, observera och fotografera. För att dokumentationen  skulle bli pedagogiska måste barn och pedagoger reflektera tillsammans kring materialet, därefter väljer vi hur vi ska utmana barnen till nästa steg. 

 Utvardering - uppföljning 

I  slutet av varje termin kommer vi att diskutera och reflektera över lärande processer tillsammans med barnen ,för att göra de delaktiga i sitt arbete .Vi kommer även att utvärdera den lärande processen i arbetslaget ,för att föra arbetet framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: