Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2019-12-18 15:33 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundplanering i ämnet bild för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

Innehåll

Mål och syfte

Undervisning:

På bildlektionerna (samt integrerat i andra ämnen) kommer du att få arbeta både enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få träna på att:

 

 • jag kan skapa egna bilder
 • jag kan använda olika verktyg, material och tekniker för att skapa bilder
 • jag kan samtala och reflektera om bilder
 • jag kan teckna med blyerts.
 • jag kan måla med bl.a. kritor, kol och vattenfärger.
 • jag kan bygga upp bilder med hjälp av olika bildelement som t.ex. form, linje, perspektiv, för- och bakgrund.
 • jag kan göra collage
 • jag kan jobba med lera och skapa 

 

Syfte:

Här kan du läsa de övergripande målen för ämnet bild enligt läroplanen LGR11.

Kunskapskrav:

Här kan du se kunskapskraven för högsta betyget A i åk 6 (OBS - åk 6! ).

Centralt innehåll:

Innan du har gått ut 3:an ska vi ha hunnit arbeta med följande moment:

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:Bildundervisning åk 3.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde har utvecklat din förmåga att:

 • kommunicera och berätta med bilder
 • skapa bilder med hjälp av många olika tekniker och material
 • utveckla egna idéer och få ditt arbete att gå framåt
 • anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang
 • bedöma ditt eget arbete och komma på hur det kan bli bättre
 • resonera om bilders betydelse, historiskt och kulturellt
 • ord och begrepp inom bildämnet 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: