Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-12-18 15:57 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundläggande läs -och skrivinlärning
Grundsärskola 1 – 3 Svenska
Talar är något vi alla gör, varje dag, år ut och år in utan att vi ens tänker på det. Men hur ser det ut när man skriver det man säger? Hur gör man när man läser? Det är saker som vi kommer att få träna mer på detta läsår.

Innehåll

Tala och lyssna.

Kunna lyssna aktivt på jämnåriga och vuxna.

Kunna förstå en muntlig instruktion.

Kunna återberätta en händelse så att innhållet blir tydligt för andra.

Kunna berätta i samlingen eller i en mindre grupp.

Läsa

Läsa med hjälp av olika strategier som t.ex att utnyttja information i omgivningen, bildstöd.

Kunna koppla bokstav till ljud.

Läsa med hjälp av ordbilder.

Känna igen fler ordbilder.

Skriva

Skriva alla bokstäver tydligt och på rätt sätt

Skriva med stora/små bokstäver.

Skriva välkända ord till bilder.

Skriva enkla meningar till bilder

På vilket sätt

På samlingar och högläsning och under skoldagen pratar och berättar vi om saker för resten av klassen. Då lyssnar vi på varandra när någon berättar. Läsning tränar vi genom att läsa ord, enkla meningar och läsförståelse utifrån deras kunskapsnivå. Vi övar även på att skriva bokstäver rätt, skriva ord och meningar utifrån deras kunskapsnivå.

Bedömning, kunna:

 • delta, berätta och lyssna i samlingar
 • kunna skriva bokstäverna tydligt och på rätt sätt
 • någon/några/flera ordbilder, Alternativt kunna läsa
 • prova på olika sätt att lära sig att läsa
 • kunna skriva ord med bildstöd, välkända ord, meningar. Alternativt svara på frågor med en mening.
 • kunna bokstäverna och hur de låter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska

Rubrik 1

Nivå 1
Kunna några bokstäver, vad de heter och hur de låter. Kunna läsa och skriva några ordbilder. Kunna lyssna på en kompis/vuxen som pratar. Kunna med visst stöd berätta så att de andra förstår Kunna återberätta något från en högläsningsbok.
Nivå 2
Kunna flera bokstäver, vad de heter och hur de låter. Kunna läsa och skriva flera ordbilder. Kunna skriva någon/några meningar. Kunna lyssna på en kompis/vuxen som pratar. Kunna till stor del berätta så att de andra förstår Kunna återberätta några saker från en högläsningsbok.
Nivå 3
Kunna alfabetet, vad de heter och hur de låter. Kunna läsa och skriva många ord. Förstå det skriva och svara på frågor/instruktioner. Kunna lyssna på en kompis/vuxen som pratar. Kunna berätta så att de andra förstår Kunna återberätta flera saker från en högläsningsbok.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: