Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-12-18 17:09 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Vi kommer att lära oss om olika energiformer och om hur vi får energi från olika energikällor. Hållbar utveckling, vad är det?
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi kommer att lära oss om olika energiformer och om hur vi får energi från olika energikällor. Global uppvärmning och hållbar utveckling, vad är det?

Innehåll

Kunskapskrav = det här ska du kunna:

 • Reflektera över olika former av energi. Berätta om olika energiformer och var vi hittar dem..
 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika energikällorna?
 • Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden, tror du? Varför?
 • Hur kan vi spara på energi?
 • Vad menas med global uppvärmning?

Begrepp: Kärnkraft, förnybara energikällor, fossila bränslen, hållbar utveckling, global uppvärmning.

 

Arbetssätt = så här ska vi jobba

Vi kommer att titta på filmer om hur de olika energikällorna fungerar och hur de används. Vi kommer att skapa en power-point presentation där vi påvisar fördelar respektive nackdelar med några utvalda energikällor och redovisa den för klassen. Vi kommer att jobba på datorn och leta kunskap.

 

Vi kommer att åka till Naturhistoriska riksmuseet och titta på en utställning om global uppvärmning.

 

Bedömningssätt = så här visar du vad du lärt dig.

Genom att medverka i klassrummet, muntligt eller skriftligt eller på annat sätt som du visar för din lärare.

Genom att göra en Power-point som du redovisar själv eller får hjälp att redovisa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna
  NO  7-9
 • Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  C 9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: