Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia 1: Luft, tryck och temperatur 9E

Skapad 2019-12-18 17:14 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola F – 9 Fysik
Med hjälp av massor av experiment så undersöker vi bland annat: vad luft är, varför luftballonger kan flyga och varför det blåser m.m

Innehåll

I arbetsområdet  så arbetar vi med luft och dess egenskaper. Till exempel hur tryck, temperatur påverkar gaser och annan materia. 

Eleverna lär sig att använda en partikelmodell och en teori om luft (se nedan) för att kunna förklara naturvetenskapliga fenomen i sin omvärld.

En teori om luft (och dess olika gaser) 

Luften består av mycket, mycket små partiklar som vi kallar luftmolekyler

                                                     

q  Luftmolekyler är något (materia). De har massa och tyngd fast de är mycket små.

q  Mellan luftmolekylerna finns ingenting (det är vakuum mellan dem).

q  En liter luft består av miljarders miljarder små luftmolekyler.

q  Varje luftmolekyl rör sig med hög hastighet i en rak linje tills den träffar något, t ex väggen i en flaska eller en annan molekyl. Då ändrar den riktning och fart. Farten varierar alltså men är i genomsnitt hög (cirka 500 m/s)

q  Om man tänker sig en ”stillbild” av luftmolekylerna så är de oftast ganska långt ifrån varandra.

q  Om luft värms så ökar luftmolekylernas fart (de tar då mer plats). Men om luften kyls så minskar farten och de behöver då mindre plats.

P. S. Luftmolekylerna kan alltså ändra riktning och fart. Men för övrigt så ändras de inte. Om man t ex värmer luft så kan molekylerna inte smälta eller fatta eld eller bli större. De ökar bara farten.

Följande lärandemål behandlas i kursen

Metodmål:

-        Att du utvecklar ditt naturvetenskapliga arbetssätt, vid experiment och frågor, med hypotes, resultat och slutsats.

Innehållsmål:

 

Att du förstår:

·       att ingenting av materia någonsin försvinner

·       att vi lever i en atmosfär, ett lufthav

·       att gas är materia och att luft är en blandning av gaser

·       skillnaden mellan materia och vad som inte är materia (tex vakuum, skugga, spegelbild, energi, värme)

·       att materia går att väga

·       vad gasers tryck egentligen är (molekylers rörelse)

·       att materia ökar sin volym men inte massa (vikt) vid uppvärmning och att volymen (i regel) minskar då materia kyls. Varför vattnet är ett viktigt undantag som istället ökar sin volym då det fryser

·       att gaser expanderar (tar mer plats), inte stiger, vid uppvärmning och att de går att komprimera (trycka ihop).

·       vad temperatur är och att atomer vid alla temperaturer över 0 K (Kelvin), befinner sig i rörelse.

·       vad densitet är och att t.ex. kall luft har högre densitet (tyngre) än varm luft (lättare).

·       att all materia kan befinna sig i de tre aggregationstillstånden, fast, flytande, gasform.

 

Att du känner till:

·       smältning, avdunstning, kokning, kondensering, stelning (och sublimering).

·       exempel på ovanstående från naturen.

·       kok och smältpunkt för vatten och några andra ämnen och hur kok och smältpunkt kan förändras av tryck

·       att det finns andra temperaturskalor än Celsius (C) Kelvin (K) och Fahrenheit (F)

·       hur vädret påverkas av temperaturskillnader, t.ex. varför det blåser.

·       hur man med hjälp av molekylmodeller (en teori om luft) kan beskriva materiens egenskaper

 

 

Matriser

Fy
Materia 1- luft, tryck, densitet och temperatur 9E

Förmåga 3 Fysik

Använda fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang (fysik)
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper kunskaper om energi och materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Att förklara partiklar och temperatur (fysik)
Eleven använder fysikaliska modeller på ett I HUVUDSAK fungerande sätt för att BESKRIVA OCH GE EXEMPEL PÅ partiklar och temperatur
Eleven använder fysikaliska modeller på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND KRING partiklar och temperatur.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH GENERALISERA KRING partiklar och temperatur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: