Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik förskoleklass

Skapad 2019-12-19 06:22 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola F
Under året du går i förskoleklass kommer du att möta matematiken på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi vill väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidra till att du skapar en tilltro till din förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

 

Syfte

 

Ur läroplanen

 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

 

Vad ska jag lära mig:

 

Vi strävar mot att du ska:

 

 • Taluppfattning/ symboler
 • Siffror och talets värde.
 • Grundläggande former geometriska former t ex cirkel, triangel, kvadrat, rektangel
 • Klassificering och sortering
 • Mönster
 • Likheter och olikheter
 • Läge riktning och rumsuppfattning
 • Mäta
 • Större och mindre än
 • Hälften och dubbelt
 • Femkompisarna
 • Tiokompisarna
 • Tiotalsövergångar
 • Hälften och dubbelt
 • Jämna och udda tal
 • Femkompisar
 • Addition
 • Subtraktion
 • Eleverna får bekanta sig med klockan, halv och hel timma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

Vi kommer bland annat att  

 

         

 

                                                                                                                                                                          

 

 • Arbeta med konkreta övningar i helklass där vi diskuterar de olika matematiska begrepp
 • Räkna hur många elever som är närvarande under morgonsamlingar.
 • Titta på Livet i mattelandet kopplat till arbetsområdet vi jobbar med under aktuell vecka
 • Spela olika matematikspel som sifferbingo, domino, geometriska former, tärningsspel, mattenallarna
 • Arbeta med räknesagor tillsammans med eleverna där vi övar på problemlösning
 • Använda olika matematikappar
 • Arbeta skapande kring matematikbegreppen
 • Öva på olika moment inom matematik i skogen och i elevernas närmiljö och ta hjälp av naturmaterial som exempelvis kottar och pinnar för att räkna och mäta
 • Att arbeta enskilt och i små grupper
 • Diskutera och reflektera kring matematik i vardagssituationer
 • Kontinuerligt arbeta i arbetsboken Favorit matematik, arbetsblad

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: