Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2019-12-19 09:39 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Lpp som utgår från Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med Matteborgen 5A. Kapitlet tar nu upp Vikt & volym.

Innehåll

 Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter
 • Du ska kunna följande begrepp: liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram, deci, centi, kilo och hekto.

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar med material.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Par- eller grupparbete.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på tester samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Vikt och volym

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Volymenheter
Eleven känner till volymenheterna liter, deciliter och centiliter.
Eleven känner väl till volymenheterna liter, deciliter och centiliter. Eleven vet hur många deciliter och centiliter det går på en liter.
Eleven känner mycket väl till volymenheterna liter, deciliter och centiliter. Eleven vet hur många deciliter och centiliter det går på en liter. Eleven kan använda sig av enheterna och jämföra olika volymenheter med varandra.
Ny aspekt
Enhetsomvandlingar i Volym
Eleven kan växla mellan enheterna liter och deciliter.
Eleven kan växla mellan enheterna liter, deciliter och centiliter.
Eleven kan växla mellan enheterna liter, deciliter och centiliter. Eleven kan skriva volymenheterna som decimaltal.
Ny aspekt
Vikt
Eleven känner till viktenheterna kilogram, hektogram och gram.
Eleven känner till viktenheterna kilogram, hektogram och gram. Eleven vet hur många hektogram och gram det går på ett kilogram.
Eleven känner till viktenheterna kilogram, hektogram och gram. Eleven vet hur många hektogram och gram det går på ett kilogram. Eleven kan använda sig av enheterna och jämföra olika viktenheter med varandra.
Ny aspekt
Enhetsomvandlingar i Vikt.
Eleven kan växla mellan enheterna kilogram och hektogram.
Eleven kan växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.
Eleven kan växla mellan enheterna kilogram, hektogram och gram.Eleven kan skriva viktenheterna som decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: