Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering åk 3

Skapad 2019-12-19 09:44 i Getingeskolan Halmstad
programmering.
Grundskola F Matematik Svenska Teknik
Vi kommer under några veckor lära oss kring programmering. Vad är programmering? Vilka föremål är programmerade? Vi kommer att skapa berättelse genom att använda Scratch Jr.

Innehåll

Målet är att eleverna ska lära sig:

- Vad programmering är och vilka föremål som är programmerade.

- Olika begrepp som hör till programmering.

- Hur man programmerar på ett lekfullt sätt.

För att eleverna ska lära sig detta kommer de:

- Få programmera en kompis med hjälp av instruktioner.  

- Skapa och följa egna banor (som är kopplade till bokstäver och siffror) som Bee-boten ska programmeras att följa.

- Jobba med iPads och  programmera i spel (Bee-bot och ScratchJr).

Eleverna visar sina kunskaper genom att:

- Visa förståelse för vad som är programmering och inte.

- Vara delaktig i diskussioner och aktiviteter under lektioner.

- Visa förmågan att samarbeta och lösa problem med hjälp av vardaglig teknik.

- Redovisa sin berättelse skapad i Scratch Jr.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: