Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La escuela.TB.s.24-35

Skapad 2019-12-19 10:16 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Här arbetar vi med skolrelaterade ord och fraser. Du ska kunna berätta om din skoldag, favorit skoldag, när börjar och när slutar skoldagen,klockan och olika ämnen.Du ska också kunna berätta lite om skolan i den spansktalande världen. Grammatik: Estar, -Ar verb, och bestämd artikel (el,la,los,las)artikel.

Innehåll

Konkrettisering av mål

Detta ska du kunna efter att  vi har läst kapitlet:

* veckodagarna, klockan, olika skolämnen

*bestämd artikel (el,la,los,las)

*skolrelaterade ord  (profesor, alumno, libros,goma de borrar, lápiz, estudiante,cuaderno,mochila,diccionario,ordenador,...)

*Böja -Ar verb i presens: estudiar, terminar, empezar, hablar

*Verbet "Estar"i presens:(estoy, estás,está,estamos,estáis,están)

*Skriva och berätta om din skoldag

Bedömning

Bedömning sker under lektions arbete samt vid prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: