Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociologi, Perspektiv & teorier

Skapad 2019-12-19 12:12 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Sociologi
Denna delkurs behandlar sociologiska perspektiv och teorier. Durkheim, Marx och Weber är centrala teoretiker. Planering finns här nedanför och i OneNote.

Innehåll

Introduktion

I det här momentet lär vi oss vilka de tre största perspektiven (funktionalism, konfilktteori, symbolisk interaktionism) inom sociologi är, vilka teorier våra klassiker utformat och vilka perspektiv/teorier som är användbara än idag. Frågor som vi kommer att behandla: Vad handlar de olika perspektiven om? Vad har sociologins klassiker gemensamt och vad skiljer de åt? Vilka var deras tankar och idéer? Hur såg de på individen, samhället och samhällsutvecklingen? Vilket perspektiv/vilken teori förklarar bäst det samhälle vi lever i idag?

 

Syfte och mål

Att känna till det mest centrala kring sociologins klassiker. Få ökad kunskap om begrepp, teorier och perspektiv kring individer/samhället. Att kunna applicera dessa teorier på olika slags samhällen och tidsperioder, men även på aktuella samhällskriser som Covid-19.

 

Undervisning och examination

Undervisningen bygger på genomgångar, diskussioner i basgrupper, läsning och självständigt arbete.

Vi kommer att arbeta med mindre uppgifter och diskussioner som leder fram till ökad kunskap inom området.

 

Lektionsuppgifter:

Frågor

Begreppslista

Personporträtt

Skillnader/likheter mellan teoretikerna

Liten analysuppgift om Coronakrisen

 

Examinationsuppgift:

Muntligt seminarium i mindre grupper

 

Momentplanering:

Vecka:

Innehåll:

Lärobok:

2

Introduktion av momentet

Perspektiv: Funktionalism

Frågor om Durkheim

Kap. 1

3

Personporträtt på Emile Durkheim

Kap. 1

4

Perspektiv: Konfliktteori

Frågor om Marx

Kap. 1

5

Skillnader/likheter mellan Durkheim och Marx

Kap. 1

6

Perspektiv: Symbolisk interaktionism

Frågor om Weber

Kap. 1

7

Repetition

Kap. 1

8

Liten analysuppgift Coronakrisen

Kap. 1

9

Sportlov

 

10

Examination: Seminarium

Kap. 1

 

 

Uppgifter

 • Seminarium

 • Personporträtt Durkheim

 • Personporträtt Durkheim

 • Analysfråga Coronakrisen

 • Sociologiska begrepp

 • Frågor om Weber

 • Personporträtt Durkheim

 • Likheter/skillnader mellan Marx och Durkheim

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
  Soi  -
 • Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
  Soi  -
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E

Matriser

Soi
Sociologi, perspektiv & teorier

Seminarium

E
C
A
Använda begrepp och teorier
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
Förklara samband och dra slutsatser
I beskrivningar och redogörelser förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser förklarar eleven enkla samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser förklarar eleven enkla samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

Soi
Sociologi, Perspektiv & teorier

Analysfråga Coronakrisen

+
++
+++
Teorier och slutsatser
Bra! I denna uppgift används teorier och begrepp med viss säkerhet. Du applicerar klassiska teorier på nutida samhällsfrågor på ett konkret sätt och drar enkla slutsatser.
Mycket bra! I denna uppgift används teorier och begrepp med viss säkerhet. Du applicerar klassiska teorier på nutida samhällsfrågor på ett tydligt sätt och drar välgrundade slutsatser.
Utmärkt! I denna uppgift används teorier och begrepp med säkerhet. Utmärkt analysförmåga. Du applicerar klassiska teorier på nutida samhällsfrågor på ett utförligt och nyanserat sätt samt drar välgrundade slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: