👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplanering ht-19 Nyckelpiga- Tema Språk

Skapad 2019-12-19 12:43 i Vallatorp Dibber Sverige AB
Förskola
Tema Språk- Vi har fördjupat oss i temat språk och märker att barnen är väldigt intresserade och pratar mycket om vilken bokstav saker börjar på eller vilka ord som rimmar. Vi har bland annat arbetat med veckans bokstav där vi uppmärksammar en ny bokstav varje vecka.

Innehåll

  

1. Undervisningsplanering

 

Varför?

 Vi såg att flera av  barnen var väldigt intresserade av bokstäver, att skriva och rimma så vi ville utveckla deras intresse och väcka nyfikenhet och viljan att lära.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

 

Vi ska börja med att presentera veckans bokstav på samlingen och barnen får arbeta aktivt med bokstaven hela veckan. Vi ska leta ord som började på den bokstaven, bygga den med klossar, forma bokstaven med kroppen, skriva bokstaven, skapa den med pinnar och leka Kims lek med saker som börjar på den bokstaven.

 

 

 

Alla barn ska få ta hem vår lärvän Hjärtrud och en skrivbok samt en av våra"kompisböcker" . Föräldrarna kan skriva  i boken om vad Hjärtrud varit med om och barnen ska få visa och berätta på samlingen. 

 

Vi har märkt att våra barn inte vet så mycket om Astrid Lindgren och hennes sagor så vi ska uppmärksamma Astrid Lindgren och hennes underbara sagor och sånger. Vi ska såklart läsa de välkända sagorna men försöka lyfta fram några av hennes mindre kända sagor också samt sjunga många av sångerna.

 

Vi ska fira Astrid Lindgrendagen på förskolan för att uppmärksamma hennes fantastiska sagoskatt lite extra.

 

Hur ska reflektion tillsammans med pedagogerna organiseras? 

Under arbetet så kommer vi tillsammans stämma av hur arbetet fortskrider. Detta kommer att ske kontinuerligt samt  på avd.planering. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barn på Nyckelpigan.

 

Vad är målet med undervisningen?

Vi såg att flera av  barnen var väldigt intresserade av bokstäver, att skriva och rimma så vi ville utveckla deras intresse och väcka nyfikenhet och viljan att lära. Vi vill att barnen ska få utveckla nyanserat talspråk, ordförråd, och leka med ord i all dess former. De ska få berätta, uttrycka tankar, kommunicera och utveckla intresse för skriftspråket. 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och glädje att läsa böcker och känna magin i "sagans värld".

Att på ett positivt och lekfullt sätt väva in alla målen i läroplanen via våra lärvänner.

Vi vill få föräldrarna delaktiga och engagerade i vårt arbeta bland annat genom att barnen får ta hem Hjärtrud och boken som de hjälper barnen att skriva i och en kompisbok att läsa för att göra dom delaktiga i vårt viktiga värdegrundsarbete.

Vi har märkt att våra barn inte vet så mycket om Astrid Lindgren och hennes sagor så vi ska uppmärksamma Astrid Lindgren och hennes underbara sagor och sånger. Vi ska såklart läsa de välkända sagorna men försöka lyfta fram några av hennes mindre kända sagor också samt sjunga många av sångerna

 

Uppföljning:

Vi kommer att fortsätta med temat språk nästa termin och utveckla det ännu mer. Vi kommer även att arbeta mer med digitalisering och bland annat föra in vår "Blue- Bot" i temat.

 

Resultat:

 Alla barn har deltagit aktivt och varit väldigt intresserade av att lära sig bokstäver och att rimma. Vi märker att många barn har fått en ökad  medvetenhet och intresse om bokstäver i vardagen och vad ord börjar på och att rimma. De letar "sin" bokstav överallt, ljudar ord, skriver av och skriver böcker själva. 

 

2. Reflektion

 

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”.

 Barnen har varit nyfikna och mottagliga för att lära sig och varit väldigt intresserade av att arbeta med veckans bokstav. Barnen har letat sin bokstav i vardagen, rimmat, format bokstäver av pinnar, skrivit i sanden och i snön. Barnen pratar mycket om de bokstäver de ser i vardagen och vad ord börjar på. Vi ser tydligt att barnen lär sig eftersom de är så intresserade och vetgiriga och pratar mycket om bokstäverna i vardagen.

3. Analys

 

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Barnen har deltagit efter sin förmåga och eftersom vi pedagoger tycker att det är spännande och viktigt med språk och att introducera barnen i "sagans värld" så ger det goda spiraler. Vi arbetade medvetet på samlingen för att få alla barn intresserade och delaktiga och få delta efter sin förmåga. 
Vi har sett att barnen har fått ett öka intresse och kunnande om bokstäver och ser det som en direkt följd av vårt tema. Vi känner att vi nått de mål som vi satt upp för denna termin men kommer att arbeta vidare med temat även nästa termin.

Det vi vi tycker var positivt var att vi sett barnens glädje över att lära och att vi ser hur de spontant använder det i vardagen. Vi har även lyckats få in många av målen i Lupen tillsammans med våra lärvänner. 

 

 

 

 

4. Nästa steg/ Utveckling framåt

 

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys:

 Vi kommer att arbeta vidare med temat nästa termin och kommer att utveckla det vidare efter barnens intressen. Vi kommer även att arbeta mera med digitalisering och låta vår "Blue-Bot" bli en del av temat.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18