Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö, människor och hållbar utveckling åk 9

Skapad 2019-12-19 12:59 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Ett ämnesövergripande tema i åk 9 kring hållbar utveckling.Arbetsområdet avslutas med en argumenterande text i valfritt valbart ämne.
Grundskola 7 – 9 Svenska
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". (Brundtlandkommissionen 1987)

Innehåll

 

Mål:

Eleven ska få kunskaper om och utveckla sina förmågor att resonera, beskriva samband, argumentera, undersöka samt förhålla sig källkritiskt kring hållbar utveckling. Ämnesinnehållet kommer bestå av:

Så här ska vi arbeta:

Under detta arbetsområde kommer vi använda flera olika arbetssätt för att nå målen.

 • Teorigenomgångar
 • Eget arbete
 • Klassrumsdiskussioner
 • Skrivuppgift, argumentation

Det här ska bedömas:

Bedömningen kommer att ske genom en uppsats.

 

Uppgifter

 • Utredande text om hållbar utveckling

 • Utredande text om hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
utredande text

På väg mot målen
E
C
A
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som ett bidrag i ungdomstidningen om hållbar utveckling.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som ett bidrag i ungdomstidningen om hållbar utveckling.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som ett bidrag i ungdomstidningen om hållbar utveckling.
INNEHÅLL
Elevens tankegång framgår och eleven resonerar på ett enkelt sätt om hållbar utveckling. Eleven ger ett exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Elevens tankegång framgår tydligt och eleven resonerar på ett utvecklat sätt om hållbar utveckling. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Bidraget innehåller bara både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om hållbar utveckling. Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
STRUKTUR
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är i sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar tex genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Texten är i sammanhängande och välstrukturen tex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning.
SPRÅK OCH STIL
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar tidningen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i tidningen tex genom en konsekvent genomförd stil. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Ny aspekt
SKRIVREGLER
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: