Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 9 v. 51-4 Sofia skola

Skapad 2019-12-19 13:35 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Under dessa veckor så skriver vi en bildanalys om ett känt konsthistoriskt verk.
Grundskola 9 Bild
Under dessa veckor så skriver eller skapar en konstanalys över ett konsthistoriskt verk utifrån en bestämd modell. Dead-line 22 januari 2020. Gäller 9bcd / Anna

Innehåll

 

Analys av konstbild bild åk 9

 

 

 

Syfte med arbetsområdet

 

Att ge en ökad medvetenhet om olika typer av bilder och skulpturers budskap

 

• Kunskaper om bildanalys.

 

 

 

Vad säger kursplanen

 

       Tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur

 

       Föra resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i världen.

 

       Beskriva bildernas och verkens innehåll, uttryck och syfte

 

       Använda ämnesspecifika begrepp

 

 

 

Material

 

Dator. Bildanalysen skrivs individuellt och delas med mig i Google Drive, filmas eller görs muntligt.

 

 

 

Beräknad tid för arbetsområdet:

 

 2 lektioner

 

 

 

Vad är en bildanalys?

 

 

 

 *Se denna korta YouTube-film: https://urskola.se/Produkter/197518-Orka-plugga-Att-skriva-bildanalys

 

 

 

En bildanalys syftar till att ge en ökad förståelse för hur en bild är uppbyggd och kan uppfattas och hur man kan dela upp bilder i kategorier.

 

 

 

 

 

Analys i tre delar

 

 

 

1.     Denotation: Innehållet i bilden. VAD ser du? Du ska beskriva bilden som om du beskriver bilden för en person som inte ser den. Vilka färger, hur är formatet, vilket material, komposition, linjer och perspektiv?

 

2.     Konnotation: Uttrycket i bilden. HUR ser bilden ut? Berätta om de tankar och känslor som bilden får dig att känna/tänka på. Här får dina känslor komma in, motivera varför? Pröva att ”kliva in i bilden” i det här steget.

 

3.     Syfte: Resonera kring bildens syfte. VARFÖR är den gjord? Ta reda på lite om kontexten och tiden som bilden är gjord, vem var konstnären och varför gjordes bilden just så?

 

 

 

GLÖM INTE: att ange källor och att klistra in bilden med titel, konstnär och år.

 

 

 

*Lämna eller skicka din bildanalys tillsammans med den bild du har analyserat till din lärare, eller visa upp film alt. Gör muntligt.

 

 

 

Lycka till!     DEAD-LINE för inlämning 22 januari!

 

 

 

Anna (anna.f.mautner@edu.stockholm.se)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: