Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2019-12-19 13:45 i Trönö skola Söderhamn
Egenskaper hos syror och baser.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad betyder det att ett ämne är surt eller basiskt? I detta arbetsområde kommer vi arbeta med med egenskaperna hos syror och baser, kemiska reaktioner och hur nya ämnen bildas. Det kommer handla om saker som finns runtomkring oss i vardagen. Vi kommer lägga vikt på att syror och baser kan vara farliga på olika sätt - att det finns farliga vätskor i hemmet. Arbetsområdet innehåller laborationer, dessa görs med tonvikt på säkerhet och vi skriver laborationsrapporter. Aktuella miljöproblem kopplade till syror och baser kommer även att diskuteras.

Innehåll

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande:

 • Se på filmer om kemi, syror och baser.
 • Lära dig olika begrepp som har med arbetsområdet att göra, såsom; syra, bas, neutral, pH-värde, pH-skala, indikator, surt regn.
 • Du kommer att få genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Du kommer att få dokumentera dina undersökningar i text och bild där tränar vi på att dokumentera med hjälp av olika begrepp.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring undersökningarna. Du kommer att få jämföra dina och andras resultat, samt ge förslag som kan förbättra undersökningen och lyssna på hur andra tänker.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda de begrepp du har lärt dig i arbetsområdet för att beskriva och förklara kemiska samband.
 • Planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
 • Använda material, utrustning på ett säkert sätt.
 • Jämföra dina och andras resultat och samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter.

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du planerar och genomför undersökningar som redovisas och bedöms utifrån hur väl du genomför och dokumenterar din arbetsgång samt slutligen drar slutsatser kring ditt och andras resultat.
 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.
 • Du  använder dig av de begrepp som du har lärt dig, för att beskriva och förklara olika kemiska samband.
 • Du genomför de uppgifter, undersökningar och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: