Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2019-12-19 14:19 i Frötuna skola Norrtälje
Medeltiden - livet i Norden. Från Svea Rikes grundande och Nordens kristnande till Vasatidens början.
Grundskola 4 – 6 Historia
Under medeltiden var de allra flesta människor bönder men allt fler städer och borgar växte fram och kyrkor spred sig över Norden. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. Längre ner i Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Tidsperiod

v. 1 - 6 Vårterminens första del

Förmågor

 • Du ska utveckla din förmåga att
  - Resonera kring skillnader och likheter mellan det som hände under medeltiden och nu, kopplat till olika händelser och viktiga personer.
  - Ta del av information och använda den som grund för att kunna beskriva och resonera om en händelse/person under medeltiden.
  - Använda historiska begrepp.
  - Resonera kring orsaker till och konsekvenser av det som hände (underbygga våra resonemang).

Övergripande mål och riktlinjer

Planeringen utgår ifrån det historiska perspektivet och vi kommer arbeta med samarbetet i våra hemgrupper samt att eleverna själva får bestämma en fördjupning utifrån eget val kopplat till historiska händelser och personer under medeltiden. 

Vad ska jag lära mig? (lärandemål)

Du ska kunna:
- Berätta om hur människor levde på medeltiden.
- Berätta om Birger Jarl, Heliga Birgitta, Magnus Ladulås och Drottning Margareta. Vilka var de och varför är de viktiga historiska gestalter?
- Berätta om Digerdöden.
- Berätta om hur man delade in människor i fyra stora grupper (det medeltida ståndssamhället).
- Berätta om medeltidens handelssystem.
- Berätta om städerna som växte fram med de tyska köpmännen.
- Berätta om Kalmarunionen.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

- genom att medverka i diskussioner och frågeställningar på lektionerna.

- använda dina kunskaper, resonera, förklara och berätta skriftligt.

- Praktiskt konstruera en medeltida by i grupp

- Fördjupa dina kunskaper inom ett eget valt område som presenteras både skriftligt och muntligt för klassen

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

- Film och genomgångar av lärare

- Gemensam läsning och enskild ur historieboken med gemensamma diskussioner, i helklass och i smågrupper.

- Praktiskt skapande av en medeltida by i grupp

- Söka kunskap och fördjupa sig inom ett område för att sedan dela med sig av sin kunskap till klassenUppgifter

 • Upptäcktsresande - världen växer

 • Träna inför Kahoot Medeltiden 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: