Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istid till järnålder

Skapad 2019-12-19 14:47 i Kareby skola Kungälv
Tema forntiden - från livets utveckling till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 Historia SO (år 1-3)
Under vårterminen kommer vi att arbeta med vår historia från Istiden fram till Järnåldern.

Innehåll

Förhistorisk tid - Forntiden

I det här arbetsområdet ska du få lära dig hur de första människorna i Norden levde. Du ska få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning istiden, stenålder, bronsålder och järnålder kom.
Du ska veta vilka spår man kan hitta av forntiden i naturen, t ex spår av istiden och tidiga bosättningar.

Mål

Jag ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.

Jag ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Jag ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

 

Arbetssätt

 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Måla och skapa
 • Diskutera
 • Se filmer
 • Besök på forntidsby

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: