Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren, Åk 3

Skapad 2019-12-19 14:51 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska Musik SO (år 1-3)
I detta tema kommer du få lära känna Astrid Lindgren och ta del av några av hennes älskade sagor. Vi kommer även läsa om hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.

Innehåll

Under detta tema ska vi lära oss:

- hur det kunde vara att vara barn förr i tiden,

- hur vi kan läsa av tidslinjer,

- vilken roll kristendomen hade i skolan förr i tiden samt

- mer om Astrid, hennes liv som författare och hennes sagor.  

 

Tidsplan/ Lektionsplanering

Vi kommer arbeta med temat "Astrid Lindgren" v.45-50

Under de veckor kommer vi:

- läsa olika sagor som Astrid skrivit,

- läsa faktatexter och se faktafilmer om hur det var att gå i skolan förr,

- göra kollage om en av Astrids sagor tillsammans med en kamrat,

- högläsning av olika sagor som Astrids skrivit,

- en intervju med en äldre person, 

- skriva en egen faktatext om Astrid,

- skriva en egen saga, men inledning, händelse och av avslut,

- lära oss olika sånger som kommer från Astrids sagor samt

- förbereda en musikal som vi kommer visa upp på en föräldrakväll.

 

 Bedömning:

Du bedöms efter hur delaktig du är på lektionerna samt insamlat material.  

 

Begreppslista:

författare

illustratör

händelse

saga

förr

karaktär

intervju

fakta

jämföra

liknelser

tidslinje

hemort

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: