👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa, Motion och Livsstil

Skapad 2019-12-19 14:58 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Regelbunden fysisk aktivitet kan leda till många hälsomässiga fördelar, som tex bättre kondition, balans och koordination, starkare skelett, muskler och immunsystem, förbättrad mental hälsa och mindre risk för att drabbas av diabetes typ 2.

Innehåll

1. Syftet med undervisningen under perioden v. 3-7 är att eleverna ska ges möjligheter att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Under perioden ska eleverna få prova många olika slags aktiviteter och ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa. 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper i att genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska få lära sig om olika begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och kommer att få ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom att delta i olika former av fysiska aktiviteter ges de möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

2. Undervisningens innehåll 

Under perioden v. 3-7 kommer vi att arbeta med fysisk aktivitet kopplad till området "hälsa, motion och livsstil". Eleverna kommer att få lära sig om de 5 grundläggande träningsmetoderna: styrka, uthållighet/kondition, rörlighet, koordination och snabbhet. De kommer att få testa på olika slags motionspass som är kopplade till en eller flera träningsmetoder som tex cirkelträning, tabata och yoga. De kommer också att få testa på olika motionsidrotter som tex nätidrotter & bollsporter. Kopplat till alla aktiviteter kommer vi även titta på hur man kan arbeta skadeförebyggande.

 

3. Bedömningsmoment under perioden

Träningsdagbok - inklusive utvärdering av fysiska aktiviteter (upplevelse, effekt på fysisk förmåga och hälsa) samt skadeförebyggande aktiviteter.

Rörelse: deltagande och utförande av aktiviteter, lekar och idrotter.

Teoretisk uppgift: hälsa, motion och livsstil - sista idrotts lektionen v. 7 

 

 

 

Uppgifter

 • Inför prov v.7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Delta & anpassa rörelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.