Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast flytande Gas

Skapad 2019-12-19 16:02 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 3 – 6 Kemi
Vi arbetar praktiskt utifrån NTA-lådan fast och flytande, gör experiment med både ljus, luft och vatten. Utifrån NE och läromedlet Boken om fysik och kemi arbetar vi teoretiskt med centrala begrepp kring övergångsfaser och aggregationsformerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: