Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Abrahams religioner

Skapad 2019-12-19 17:07 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 5 Religionskunskap
Religion handlar om hur allt som finns har skapats, hur vi människor ska vara mot varandra, vilka regler vi ska följa och hur vi ska fira stora händelser i livet. I olika religioner finns det gudar, heliga platser, böcker och ritualer. I det här arbetsområdet ska du få fördjupa dina kunskaper om Judendomen, kristendomen och islam som är syskonreligioner och tre av våra fem världsreligioner.

De har mycket gemensamt när det gäller historia och viktiga tankar. Varför är det så? Vad finns det för likheter? Vad finns det för skillnader?

Innehåll

Mål för elev

Du ska känna till viktiga saker om religionerna så att du kan jämföra dem, det vill säga se likheter och skillnader.

Innehåll

Det handlar om judendom, kristendom och islam

 • Viktiga tankar om Gud och vad som är rätt & fel
 • Viktiga platser, byggnader, symboler och personer
 • Vad man gör om man är troende (ritualer, cermonier)

Genomförande i undervisningen

Under lektionerna kommer du att få lära genom att

 • läsa texter från olika medier
 • se/lyssna på informativa filmer
 • läraren visar och berättar
 • samtala/reflektera och diskutera runt olika frågeställningar, både i minde grupper och i helklass

Du kommer löpande att få skriva fakta i din arbetsbok över det du hör/lär under lektionerna där du skriver med egna formuleringar och använder ord/begrepp som hör till arbetsområdet 

Du kommer också att få en ordlista över ord och begrepp som är viktiga inom de olika religionerna.

 

Redovisning och bedömning 

Din kunskapsutveckling inom det här ämnet kommer du att få visa på olika sätt, t.ex. på vilket sätt du är aktiv och deltar i samtal och diskussioner under lektionerna eller genom att skriftlig/muntligt visa dina kunskaper i det avslutande provet. 

 • du visar medvetenhet och förståelse för olika trosuppfattningar och åsikter
 • du har/visar kunskap om respektive religion och dess centrala tankegångar
 • du använder ord/ begrepp som har med området att göra
 • du har/visar kunskaper om likheter/skillnader mellan religionerna
 • du kan söka fakta och information om olika religionerna utifrån olika medier

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningen gäller

Fortsatt träning behövs för att nå målen.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Religion
Förmågan att jämföra - se likheter och skillnader
Du känner till några viktiga platser, några viktiga personer och några viktiga handlingar i de tre religionerna. Du kan se några tydliga likheter och skillnader. Du kan också berätta varför man gör någon handling. Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du känner till flera viktiga platser, flera viktiga personer och flera viktiga handlingar i de tre religionerna. Du kan se flera likheter och skillnader. Du kan också berätta varför man gör någon handling. Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du känner till de flesta viktiga platserna, de flesta viktiga personerna och de flesta viktiga handlingarna i de tre religionerna. Du kan se flera likheter och skillnader och förklara varför det är likt eller olikt. Du kan också berätta varför man gör någon handling. Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: