Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-12-20 07:42 i Ätranskolan Falkenberg
Hur gör man för att börja läsa? Vad behöver jag kunna för att lära mig matematik? Detta är några av de frågor som Lppn kommer att handla om.
Grundskola F Svenska Matematik
När vi börjar i förskoleklass är det en helt ny och större värld för barnen att ingå i. När vi tillsammans pratar om vad vi vill lära oss under förskoleklassens år så handlar det mycket om räkna och läsa. Att lära sig läsa och räkna är både roligt och jobbigt för alla barn. Det behövs en massa kunskaper innan man har blivit en läsare eller matematiker, detta är några av de kunskaper som vi kommer att arbeta med i F-klassen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas i svenskan.

Syftet med ämnet svenska är att stimulera ditt intresse för läsning och skrivning. Du ska också få kunskaper i och om hur det svenska språket fungerar.

Dessa förmågor kommer du få möjlighet att utveckla:

 • samtala och diskutera och resonera med varandra.
 • förstå sambandet mellan bokstav och ljud för att din kommunikativa förmåga ska öka.
 • kunna lyssna och analysera när någon berättar något för dig.
 • kunna ta en instruktion och genomföra den.

Vid utvecklingssamtalet kommer vi diskutera dina förmågor och vilka mål som du vill använda när du börjar i första klass.

Arbetsmetoder.

Du kommer att få:

 • Fonologisk medvetenhet, genom ”fonomix”.
 • Språklekar utifrån ”språklust” och ”Bornholmsmodellen”.
 • Arbeta praktiskt tillsammans med kamrater i större och mindre grupp.
 • Arbeta i bokstavsbok Livet i bokstavslandet.
 • Högläsning
 • Besök på biblioteket en gång i veckan
 • Leka.
 • Använda rim och ramsor, musik, drama, skapande och bild.
 • Samtala och lyssna
 • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: