Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De svenska rovdjur

Skapad 2019-12-20 09:03 i Resursenhet Pil Uppsala
Utifrån egna frågeställningar forskar eleverna kring ett eget valt svenskt rovdjur.
Grundskola 3 Biologi Svenska Bild
Ett minitema med integrering av ämnena svenska, biologi samt bild.

Innehåll

Syfte

Genom att eleven lär sig vilka Sveriges fyra stora rovdjur är, var de lever, hur de ser ut, deras föda.

Mål och metod

Eleverna ska kunna redogöra vilka de fyra stora rovdjuren som lever i Sverige, var de lever, hur de ser ut och vad de äter. Muntligt och skriva en kort text. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3

Matriser

Sv Bi Bl
Svenska rovdjur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dator
 • Bi   3
 • Sv   3
Eleven har blivit bekant med ett worddokument genom renskrivning och redovisning av den faktatext denne skriver.
Eleven är självständig och behärskar att skriva en text i ett worddokument
Eleven är självständig och behärskar att skriva en text i ett worddokument. Eleven är även välorienterad med verktyg så som textredigering, typsnitt och annat.
Informationssökning
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bi   3
 • Sv   3
Eleven har inte ännu tillräckliga kunskaper i att använda sig av litteratur/internet som ett verktyg för informationssökning. Eleven visar inte tillräckliga kunskaper i att använda tankekarta/stödord i sitt skrivarbete.
Eleven har tillräckliga kunskaper i att, med stöd av pedagog, använda sig av litteratur/internet som ett verktyg för informationssökning. Eleven kan göra en tankekarta eller använder sig av stödord som metod i sin forskningsdokumentation.
Eleven är självständig i sitt forskningsarbete och använder sig sig av litteratur/internet som ett verktyg för informationssökning. Eleven använder sig av tankekarta/stödord i dokumentation och som grund till sina texter.

Sv Bi Bl
Svenska rovdjur

Rubrik 1

 • Bi   3   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Bi   3   Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Bi   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • Bi   3   Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Biologi
Eleven har ännu inte tillräcklig förståelse för en näringspyramid i naturen.
Eleven har förståelse för en näringspyramid och har visat detta i en modell utifrån sitt rovdjur.

Sv Bi Bl
Svenska rovdjur

Rubrik 1

 • Bl  E 6   I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6   Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Bild
Eleven har tecknat en bild av ett rovdjur och fokuserat på skuggor och gråskala genom blyerts.
Eleven behärskar till stor del teckningstekniker genom olika blyerts och har fokuserat på skuggor och gråskala
Eleven behärskar helt teckningstekniker med olika blyerts och använder detta för att ge bilden tredimensionell känsla genom skuggor, linjer och gråskala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: