Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Språk - Trätofflans förskola

Skapad 2019-12-20 09:46 i Trätofflans förskola Sjöbo
Förskola
Då vi pedagoger i Solgruppen upplevt att det förekommit många mindre konflikter i barngruppen valde vi att under läsåret 2019/2020 fokusera på att ge barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling och vi ser att barnen har ett behov av att på ett lekfullt sätt få lära sig hur man är en bra kompis.

Innehåll

 

Projekt - Språk - Solgruppen

 

Bakgrund/ Nuläge:

 

I Solgruppen arbetar vi med tema Vänskap - Kompisarna

Till vill hjälp i arbetet med tema Vänskap har vi haft Kompisböcker för de yngsta. Ett material som baserat på Barnkonventioner.  Det är sagoböcker som tar olika dilemman som barn kan hamna i tillsammans med sina kompisar. Arbetet med värdegrunden är oerhört viktigt, är barnen trygga med varandra och med oss pedagoger så går allt annat arbete på förskolan mycket lättare. Det är viktigt att barnen ges förutsättningar att utveckla det sociala samspelet på vår förskola. Kamratskap och socialt samspel går hand i hand.

 

I vår läroplan står det:

• visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratisk klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

• stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

• lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,

• göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlade, och samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

 

Mål

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, rädd, stolt, arg, ledsen, orättvis, blyg och trött,

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor,

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

 

Syfte

Vi vill genom detta arbete skapa ett bättre gruppklimat där barnen både vågar visa egna känslor samt kunna se på sin kompis hur den mår. Vi vill att barnen skall utveckla förståelse för hur det kan kännas om någon inte får vara med, samt hur man kan vara en bra kompis.

 

Under tema Vänskap - Kompisarna kommer vi att arbeta med olika uttrycksformer som:

- läsa böcker

- samtal med barn

- drama och teater

- sång och musik

- rytmik

- rim och ramsor

- skapande

Inom loppet av våra regelbundna samtal med barnen om hur man är en bra kompis använder vi oss av temasamlingar kopplade till Kompisböcker för de yngsta, samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.
Under tisdagars temagrupp fick barnen lyssna på böcker om Kanin och Igelkott som är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner.     Varannan vecka börjar vi med en ny böcker.

Vi dokumenterar på vår dokumentationsvägg inne på avdelningen samt inom unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: