👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och språk-kommunikation

Skapad 2019-12-20 10:38 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Efter barnens uppvisade intressen arbetar vi vidare med skapande, dans och musik. Vi lägger nu fokus på språk och kommunikation. De läroplansmål vi kommer prioritera under vår språk-kommunikationsperiod är... ”Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans”(Skolverket 2018:14). ”Utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtal om dessa (Skolverket 2018:14).

Innehåll

Vi pedagoger på nallebjörnen ska erbjuda barnen olika aktiviteter som skapande, sånger/ramsor, sagor, rörelselekar, digitalt samt ute aktiviteter i närområdet där vi tillsammans med barnen utforskar omgivningen.

Vi kommer fortsätta arbeta med digital teknik där vi bland annat kommer erbjuda Polyglutt sagor, Qr-koder, green screen samt projicering. 

Målet är uppnått när barnen fått möjligheten att testa på de olika digitala verktyg som vi under denna period kommer erbjuda. Målet är även uppnått när vi i vår lärmiljö väcker barnens nyfikenhet och intressen för att skapa, bygga, dramatisera och läser sagor på olika sätt både digitalt och fysiskt. Detta kommer erbjudas både genom planerade undervisningstillfällen som i spontanta aktiviteter. 

Vi kommer att arbeta med barnens delaktighet och inflytande genom att lyssna mycket på vad barnen säger men även det vi ser pågår i gruppen. Vi kommer låta barnen få agera som medkonstruktörer där vi utifrån barnens tankar och ideer dokumenterar och tar dokumentationen vidare tillsammans med barnen för att utveckla undersökningar och uppmuntra utforskningar. 

Vi uppmärksammar likabehandlingsplanen genom de vardagliga situationer som uppstår då de genomsyrar vårt arbete. Vi lär barnen att vänta på sin tur, dela med sig och vara en snäll kompis.

Genom vår dokumentation i unikum, informationsbrev och dagliga dialoger vid lämning och hämtning gör vi vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten. 

Vi reflekterat tillsammans med barnen, dokumenterar i unikum och analyserar våra dokumentationer för att följa upp och utvärdera våra arbeten.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18