Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering MA åk 6

Skapad 2019-12-20 11:01 i Östbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Terminsplanering MA åk 6, vt-2020.

Innehåll

 

Terminsplanering vt- 2020 

 

Ämne: Matematik                      Klass: 6 A       Huvudansvarig lärare: Linda Gustafsson

 

 

Vecka

Innehåll

 Ev. ämnesintegration

 

2

Kap.1 Tal

Mål: Förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.

 

 

3

Kap.1 Tal

Mål: Läsa och skriva stora tal.

 

 

 

4

Kap.1 Tal

Mål: Multiplicera heltal, decimaltal

 

 

5

Kap.1 Tal

Mål: Dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal.

 

 

6

Kap.1 Tal

Mål: Skriva och förklara vad ett binärt tal är. Problemlösning.

 

 

7

Kap 2. Enheter och skala

Mål: Kunna använda olika enheter för vikt och volym, kunna använda enheten ton och vikt

 

 

8

Kap 2. Enheter och skala

Mål: Förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

 

9

SPORTLOV

 

 

10

Kap 2. Enheter och skala

Mål: Förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala. Problemlösning.

 

 

11

Kap 3. Cirkeln

Mål: Förklara begreppen diameter och radie

 

 

12

Kap 3. Cirkeln

Mål: Beräkna cirkelns omkrets och area

 

 

13

Kap 3. Cirkeln

Mål: Läsa av och tolka ett cirkeldiagram. Problemlösning.

 

 

14

Kap 4. Problemlösning

Mål: Rita en bild, prova dig fram.

 

15

PÅSKLOV

 

 

16

Kap 4. Problemlösning

Mål: Leta mönster i tal och bild, arbeta baklänges

 

 

 

17

Kap 4. Problemlösning

Mål: Kunna lösa uppgifter av typen: är det någon med fakta, kombinatorik.

 

 

18

Kap 5. Målgången

Mål: Taluppfattning: heltal, decimaltal. Räknesätten: heltal och decimaltal

 

19

Kap 5. Målgången

Mål: Procent-bråkform-decimalform. Sannolikhet, uttryck, mönster, ekvationer.

 

20

Kap 5. Målgången

Mål: Omkrets och area. Trianglar, sammansatta figurer. Cirkeldiagram.

 

21

Kap 5. Målgången

Mål: Vikt, volym. Statistik, kombinatorik.

 

22

Kap 5. Målgången

Mål: Koordinatsystem. Problemlösning

 

23

Kap 5. Repetition

Mål:

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: