Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddism

Skapad 2019-12-20 12:48 i Rådmansö skola Norrtälje
Få inblick i världsreligionerna buddhism och hinduism
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Inom detta område kommer du att få lära dig mer om hinduism och buddism. Hur utövar man dessa två religioner? Vad har de gemensamt? Hur skiljer de sig åt? Detta är några av frågorna vi kommer att besvara.

Innehåll

 

Eleven ska kunna

 1. Känna till några levnadsregler som kan kopplas till buddhism och hinduism.
 2. Jämföra likheter och skillnader mellan hinduism och buddism när det gäller följande:
 • Geografiskt ursprung
 • Gudsuppfattning
 • Byggnader och symboler
 • Skrifter och grundare
 • Speciella riter

       3. Samtala kring hur religionerna påverkar människorna.

Arbetssätt

Vi kommer att se film som berättar om Buddism och Hinduism. 
Du kommer att få arbeta med att söka fakta och skriva ett jämförande schema om de båda religionerna. 
Du kommer att få välja ett område inom en religion som du lära dig mer om.
Arbetsområdet avslutas med ett frågetest. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  - Jämföra och analysera likheter och skillnader emellan buddism och hinduism
  - Resonera kring dessa religioners livsåskådningar
  - Söka information och skriva en text om ett område inom en religion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
hinduism och buddism

Buddism och Hinduism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att se likheter och skillnader
Du kan se likheter och skillnader med vuxen stöd och hjälp men behöver träna mer för att nå grundläggande nivå.
Du försöker på egen hand att se likheter och skillnader. Du behöver delvis hjälp. Du kan med lite hjälp visa på samband mellan ritualer/ceremonier och religionens centrala tankegångar.
Du kan göra jämförelser på egen hand mellan hinduism och buddism. Du kan se flera likheter och skillnader och ge några förklaringar till orsakerna bakom dessa. Du ser även en del samband mellan ritualer/ceremonier och religionens centrala tankegångar.
Du kan jämföra och se samband på egen hand. Du kan se flera likheter och skillnader samt ge utvecklade förklaringar till orsakerna bakom dessa. Du ser även samband mellan ritualer/ceremonier och religionens centrala tankegångar och kan förklara dessa.
Din förmåga att delta i diskussioner och samtal
Du behöver stöd och vägledning för att vara aktiv i samtal och diskussioner. Du behöver öva lite mer på innehållet för att kunna delta i en diskussion kring ämnet.
Du deltar delvis i samtal och diskussioner. Du behöver visst stöd.
Du deltar i diskussioner. Du försöker att bygga vidare på dina egna och andras tankar.
Du deltar aktivt i diskussioner, du har en egen åsikt och kan argumentera för den. Du är lyhörd och kan bygga vidare på dina egna och andras tankar.
Din förmåga att hitta information och bearbeta denna.
Du kan med vuxenstöd finna fakta i texter. Din text behöver bearbetas lite mer innan den är färdig.
Du kan med visst stöd finna fakta i texter på egen hand och använda detta för att skriva en egen text.
Du kan finna fakta i texter samt göra vissa egna reflektioner. Du använder informationen för att skriva en egen text som även innehåller några egna tankar och reflektioner.
Du kan finna relevant fakta i texter samt göra egna reflektioner. Du använder informationen för att skriva en text som även innehåller egna tankar och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: