Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-12-20 13:02 i St Mellby skola Alingsås
Arbetsområde om Stormaktstiden i Sverige
Grundskola 5 – 6 Historia

Visste du att Sverige har varit en stormakt i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? I det här arbetet kommer du att få lära dig om Sveriges historia från 1600- talet till 1721. Du kommer att få lära dig om en tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Du kommer även att få veta hur folk levde.

Innehåll

Innehåll

Du ska få lära dig om:

 • En spännande period i Sveriges historia, då mycket förändrades.
 • Intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII.
 • Vasaskeppet
 • Varför många personer flyttade till Sverige under denna period.
 • Vilka olika områden som var svenska under den här perioden.
 • Hur kvinnor, män och barn levde under denna period.
 • Viktiga krig som utspelades under denna period och vilka konsekvenser krigen fick.
 • Häxprocesserna i Sverige.

Syfte och övergripande mål

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att se på och samtala om bilder, läsa texter och svara på frågor, ha genomgångar, se filmer. Vi kommer arbeta med boken om historia och arbetsboken som hör till.

Du kommer också få leta fakta om en person och göra en redovisning i form av en dramatisering eller bildspel.


Vi kommer att göra jämförelser mellan levnadsvillkoren för de olika samhällsgrupperna som adel, präster, borgare och bönder. Vi undersöker också hur det var att vara man, kvinna och barn under denna tid.

Du kommer att få visa dina kunskaper vid samtal under lektionerna, vid redovisningen och på ett prov när vi avslutar arbetsområdet.

Bedömning

Du ska kunna redogöra för  händelser och person under Stormaktstiden.

Du ska kunna beskriva likheter och skillnader hur män, kvinnor och barn levde under Stormaktstiden jämfört med idag.

Du ska kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: