Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Tallbackens förskola

Skapad 2019-12-20 13:44 i Tallbackens förskola Kristianstad
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
Vi kommer framöver att undervisa om hållbar utveckling, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. ALLA kan göra skillnad. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet med Hållbar utveckling är att barnen ska ges förutsättning till att utveckla sin förståelse och kunskap om hållbar utveckling. Vi kommer att arbeta med ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Vi kommer att arbeta med nedbrytningsprocessen, sopsortering och återvinning.

Vi kommer också visa på vikten av att inte slösa med material och mat.

Vi arbetar även med hälsa och välbefinnande där vi uppmuntrar barnen att röra sig, prova massage på varandra, lära sig yoga  gå på promenader bl.a.

Den sociala hållbara utvecklingen arbetar vi med dagligen att visa respekt och hantera konflikter. Att vara en bra kompis och våga säga stopp och visa med stopphanden. Hur gör en bra kompis? Det är viktigt att dela med sig och visa hänsyn. 

 

Mål

Hållbar utveckling är ett brett tema. Vi vill arbeta med konkreta mål och enkla saker som ligger nära barnen. Några mål är till exempel att barnen ska känna sig delaktiga, att de får vara med och hjälpa till för en bättre miljö. Målet är också att barnen senare ska få en större förståelse och delaktighet när det gäller hållbarhet och att det tidiga arbetet ska lägga en slags grund.

 

Arbetssätt/metod

 - Skapa med och använda återvunnet- och naturmaterial.

 - Tex rita på båda sidorna av pappret istället för att ta nytt.

 - Samtala om vikten att ta exempelvis den mängd mat man tror sig kunna äta upp för att inte behöva slänga det som blir över... 

 - Sopsortera

 - Nedbrytningsprocesser för olika material

 - Vi går på promenader kontinuerligt där vi letar skräp som vi plockar och tar med till förskolan och sorterar.

- Vi arbetar med värdegrundsfrågor, hur vi är mot varandra, allas lika värden. 

 

Dokumentering

VI kommer med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, videos och anteckningar dokumentera. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering vi kommer även att lägga ut dokumentation på unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: