Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget och Förintelsen

Skapad 2019-12-20 14:23 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss om andra världskriget och Förintelsen. Hur kunde Tyskland nå så stora framgångar i kriget? Hur kunde det hemska ske mot det judiska folket? Detta och mycket annat kommer vi prata om och arbeta med på SO-lektionerna en tid framöver.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • använda historia och kunna hänvisa till exempelvis olika tidsperioder och händelser som hör till arbetsområdet
 • granska, tolka och värdera historiska källor
 • fundera över din egen och andras användning av historia
 • använda historiska begrepp som hör till arbetsområdet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om andra världskriget och Förintelsen
 • resonera kring orsaker till och konsekvenser av andra världskriget och Förintelsen samt hur det påverkade samhället och människors levnadsvillkor
 • utifrån ett källkritiskt perspektiv dra slutsatser om människors levnadsvillkor samt resonera kring källornas trovärdighet
 • resonera kring hur historia har använts och kan användas
 • resonera hur olika uppfattningar av historia kan påverka människor och deras bild av det som hänt tillbaka i tiden och vilka konsekvenser det kan få
 • använda begrepp som hör till arbetsområdet

Hur ska det bedömas?

 • Deltagande och aktivitet i olika lektionsuppgifter
 • Inlämningsuppgifter

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass och i grupp
 • Filmer
 • Kahoot:s
 • Eget arbete med arbetsuppgifter 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: