Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffror,antal och matematiska grunder

Skapad 2019-12-20 14:48 i Olandsskolan Östhammar
Siffror,antal och matematiska grunder
Grundsärskola 1 – 9 Matematik
Du ska få utveckla ditt intresse för matematik och bli säker på det. Du ska utveckla din förmåga att koppla ihop siffra och antal samt lära dig grundläggande strategier för enkel addition. Du ska även få möjlighet att lära dig former, motsatsord och andra matematiska begrepp på ett lekfullt sätt.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

- Du kommer att utveckla din förmåga att behärska talområdet 0-10 med säkerhet. 

-Du ska få möjlighet att öka din antalsuppfattning och kunna koppla ihop tal och siffra.

- Du ska få bekanta dig med grundläggande matematiska begrepp som längd, volym etc. på ett lekfullt och laborativt sätt.

-Du ska få lära dig grundformer och olika mönster .

-Du ska även erbjudas möjlighet att kunna lära dig grundläggande strategier för enkel addition med hjälpmedel.

-Du ska få ökat kännedom av olika matematiska begrepp och  få uppleva och testa olika föremål och lära dig att jämföra dem.

 

2. Undervisningens innehåll 

-delta i gemensamma aktiviteter och arbetet i mattegrupper

-jämföra olika saker på laborativt sätt, känna och uppleva

-arbeta enskilt med arbetsblad som vi skapar efterhand så att det passar dig.

-arbeta med konkret material i både i grupp och individuellt  tillsammans med pedagog.

-räkna och sortera olika saker efter form och storlek

-spela spel och lägga pussel med siffror

-arbeta med mattespel digitalt på activeboard, tex. Skolplus

-arbeta med mönster och former

-använda konkret material och hela din kropp så att flera sinnen tillsammans kan stärka ditt lärande.

-Träna på att forma siffror och känna igen dem

-Arbeta både digitalt på Ipad och för hand med papper och penna

-Ramsräkna, pekräkna olika föremål

-Arbeta med antal i många olika sammanhang, både genom att klappa,hoppa etc och göra  övningar på Ipad

 

3. Bedömningsuppgifter

 • Du känner igen siffror upp till 10
 • Du kan koppla ihop siffra med antal/tecken.
 • Du kan rams- och pekräkna till 10 eller längre, du kan räkna baklänges
 • Du kan storleksordna
 • Du känner till de vanligaste formerna. 
 • Du kan forma siffror med hjälp av data, Ipad eller för hand.
 • Du känner till de vanliga matematiska begrepp och har förståelse för vad de betyder.
 • Du kan konkret jämföra olika föremål
 • Du känner till vissa matematiska begrepp och kan använda dem.
 • Du kan utföra enkel addition med hjälp av konkreta material.
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.
  Ma  C 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  C 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.
  Ma  A 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  A 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  A 6
 • Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med säkerhet.
  Ma  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: