Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust

Skapad 2019-12-23 09:11 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola F Svenska
I takt med sin mognad ska barnen bygga upp sin förståelse av språket på ett lekfullt sätt. Detta hjälper barnen att bli språkligt medvetna. En tidig språkutveckling ger en stabil grund för kommande läsinlärning och ger en bra start på skolarbetet.

Innehåll

För att eleven ska få resultat ska det sättas av tid varje dag under 12 veckor. Här får man ett välstrukturerat, systematiskt och lustfyllt övningsprogram. För att främja inlärning är det av stort värde att stimulera så många sinnen som möjligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: