Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåmesen Gröndals förskolors utbildning och undervisningsplan VT -20

Skapad 2019-12-23 10:12 i 223221 Förskolan Gröndalsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Projekt Kompisböckerna

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Vi vill undersöka hur barnen ser på olikheter genom ett projekt som berör normer och värden.

Varför startar detta projekt?

Genom att arbeta med dessa frågor vill vi skapa förutsättningar för att alla individer i gruppen ska känna sig trygga. En trygg grupp är förutsättningen för att alla ska må bra och utvecklas i samspel med varandra. Vidare är en trygg grupp en förutsättning för att kunna bedriva undervisning.

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Vi upplever att barnen ofta pratar om hur man är en bra kompis. Vi upplever vidare att barnen är måna om att ha bra kompisrelationer.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Genom projektet hoppas vi att arbetet med normer och värden blir på ett för barnen praktiskt och förståeligt sätt. Alla barn ska få en positiv plats i gruppen där alla ses som en tillgång, känna vi-känsla och få möjlighet att få vara sitt bästa jag. 

Vilken/Vilka i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

 1. 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

 2. 13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

   

  https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt? 

Genomgående under veckan i olika aktiviteter.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas? 

Kanin och Igelkott har fått ett hem på Blåmesen. Vi kommer också att lyfta fram den aktuella kompisboken på dokumentationsväggen. Här kommer vårdnadshavare och barn kunna följa vad som sker i projektet.

Material som kan behövas skiftar mellan dom olika böckerna.

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger i olika konstellationer.

Hur ska projektet dokumenteras?

Med anteckningar, bilder och inspelningar från dom olika aktiviteterna. Dessa ligger sedan till grund för våra gemensamma reflektioner. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

På reflektionen, via skolplattformen och på avdelningens dokumentationsvägg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: