Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vektor

Skapad 2019-12-23 12:35 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola F Matematik
Du kommer att arbeta med Vektor. Vektor är en app som hjälper dig att träna din förståelse för matematik. Du kommer att få träna på grundläggande taluppfattning, addition, subtraktion, geometri och problemlösning. I Vektor kommer du även att få träna ditt arbetsminne och din förmåga komma ihåg instruktioner.

Innehåll

Du kommer att arbeta inom följande områden 

 • taluppfattning inom talen 0-200
 • förstå udda och jämna tal
 • förstå positionssystemet (ental, tiotal, hundratal)
 • känna igen geometriska former och se deras likheter och skillnader
 • följa mönster
 • förstå och använda likhetstecknet
 • förstå och använda matematiska begrepp inom addition och subtraktion
 • strategier vid problemlösning (välja metod, utföra beräkningar, rimlighetsbedömning)

När du arbetar med Vektor är det ett tillfälle då du tränar följande matematiska förmågor

 • Problemlösningsförmågan
 • Begreppsförmågan
 • Metodförmågan
 • Resonemangsförmågan
 • Kommunikationsförmågan

Du kommer att arbeta enskilt med Vektor under kortare arbetspass, 20 minuter/dag.

Arbetet kommer att vara under 8 veckor.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: