Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2019-12-23 13:04 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola F
För barn som börjar i förskoleklass handlar matematik mestadels om siffror och tal. Tillsammans skall vi upptäcka att matematik är mycket bredare än så.

Innehåll

Syfte och förmågor som ska utvecklas i matematik.

Syftet i ämnet matematik är att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Dessa förmågor kommer du få möjlighet att utveckla:

 • Formulera och lösa problem samt välja vilken metod som är lämplig.
 • förstå hur matematiska begrepp hur ihop
 • kunna använda matematiska begrepp.
 • kunna argumentera och reflektera tillsammans med kamraterna.

 

 

Arbetsmetoder

 • par/grupp övningar

 • enskilt arbete

 • matematikhäfte

 • mattespel

 • samtala och diskutera kring matematik i vardagssituatione

 • livet i mattelandet

 • sagor, rim och ramsor

 • lekar

 • Ipad.

 • Bygga och konstruera

 • Skapande i olika former, klippa, klistra och med kroppen

 •  Sånger

 

Vid utvecklingssamtalet kommer vi diskutera dina förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: