Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B vt 2020

Skapad 2019-12-23 16:23 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi räknar kap. 6-10 i Matteborgen 4B.

Innehåll

Kap 6: Tid
* enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
* läsa och skriva datum
* avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
* räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag 
* räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag 
* läsa av en tidtabell 

 Kap 7: Addition och subtraktion 
* addera och subtrahera talområdet 0 - 10 000 
* räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt 
* tecknet för "ungefär lika med"
* använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning 

 Kap 8: Geometri 
* avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig 
* namnen på olika månghörningar 

* förstå vad som menas med förstoring och förminskning

* förstå och använda skala

Kap 9: Bråk

* kunna läsa och skriva bråk

* kunna avläsa bilder av bråk

* veta hur många delar det går på en hel

*kunna storleksordna bråk

Kap 10: Multiplikation och division

* räkna multiplikation med större tal

* räkna med kort division

* använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Undervisning

Gemensamma genomgångar och gruppövningar

Praktiska övningar

Arbete med problemlösning

Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4B

Par-eller grupparbete

Matteläxor

Kluringar

Färdighetsträning och problemlösning

Diagnoser till varje avsnitt

Provräkning efter kap 8 och 10

Bedömning

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas utifrån din förmåga att;

använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet

lösa problem i textuppgifter

vara aktiv under lektioner

delta i diskussioner

delge dina kunskaper till andra

jobba enskilt och tillsammans i grupp

skriftliga diagnoser och prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: