Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1

Skapad 2019-12-23 16:53 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Medicin 1
Gymnasieskola Medicin
I kursen Medicin 1 får du inhämta kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt om hur människans normala fysiska utveckling ser ut genom livet. Du får kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom. Vi lär oss om olika undersökningar och provtagningar samt behandlingar och läkemedel. Du får kunskap om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem. Du kommer att få utbildning i HLR och kunskap om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt om brandsäkerhetsarbete.

Innehåll

 

Lärlogg

Viktigt att titta i lärloggen för att se vad som gjorts på lektionen om du varit borta

Vissa uppgifter kan komma att läggas ut i lärloggen.

Länkar

Socialstyrelsen

1177 vårdguiden

Vårdhandboken 

Arbetsmiljöverket

SLI play

medicinsk ordbok

 

 

 

Välkomna!

Uppgifter

 • Mikroorganismer och smittspridning

 • Instuderingsfrågor - hudsjukdomar

 • Huden - film och elevspel om huden

 • Medicin 28/1 Huden

 • Medicin 21/1 Cansersjukdomar

 • Öva på cellen i ett kunskapstest

 • Medicin 1 - Examinationsuppgift 1

 • Webbutbildning

 • Webbutbildning

 • Medicin 1 examinationsuppgift 3

 • Kunskapstest nervsystemet

 • Examinationsuppgift 4

 • Medicin 1 Examinationsuppgift 2

 • HLR och Första hjälpen

 • Kunskapstest rörelseorganen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Medicinsk terminologi.
  Med  -
 • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  Med  -
 • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  Med  -
 • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
  Med  -
 • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
  Med  -
 • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  Med  -
 • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
  Med  -
 • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
  Med  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
  Med  A
 • Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
  Med  C
 • Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  Med  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  E
 • I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  A
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  C
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
  Med  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Med  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Med  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Med  E

Matriser

Med
Medicin 1

Detta krävs för att få E
Detta krävs för att få C
Detta krävs för att få A
Anatomi & fysiologi
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom
Läkemedel & lagar
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Mikroorganismer
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas.
Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas.
Första hjälpen insatser
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Egna förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Med
Medicin 1 - matris

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven har ännu inte beskrivit människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Aspekt 2
2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven har ännu inte visat kunskaper om sjukdomar.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Aspekt 3
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
Eleven har ännu inte beskrivit vanliga läkemedel.
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Aspekt 3 forts
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser gällande läkemedel.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Aspekt 4
Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar.
Har ännu inte gett exempel på mikroorganismer eller gjort någon beskrivning av hur de sprids.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas.
Övervägande på C
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas.
Övervägande på A
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas.
Aspekt 5
Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Har ännu inte beskrivit eller genomfört första hjälpen och HLR.
Eleven beskriver översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 6
Kunskaper om samhällets hjälp-insatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brand-säkerhetsarbete.
Har ännu inte beskrivit samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Aspekt 6
Kunskaper om samhällets hjälp-insatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brand-säkerhetsarbete.
Har ännu inte beskrivit åtgärder för att förebygga brand eller hur man ska agera då brand uppstått.
Eleven beskriver översiktligt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Aspekt 7
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
Använder ännu inte medicinsk terminologi
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
Övervägande på C
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
Övervägande på A
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: