Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Värme, kyla och väder, åk 4

Skapad 2019-12-25 13:11 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbetsområde om Värme kyla och väder utifrån Koll på NO, åk4.
Grundskola 4 Teknik Fysik
Det börjar med att du ser mörka moln på himlen. Efter ett litet tag börjar regnet smattra på tak och fönster. Det börjar lätt men ökar på, och till slut öser regnet ner. Det är början på ett oväder. Kanske kommer det att blixtra och åska snart. Visst är det konstigt att det kan vara varmt, stilla och soligt den ena dagen, och nästa dag vara kallt blåsigt och regnigt? Varför har vi så olika väder? Vilket väder är det idag?

Innehåll

 

Mål

när du har arbetat med det har kapitlet ska du:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme. 
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt
 • Genomföra och dokumentera enkla experiment

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du samtalar och diskuterar
 • hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet
 • hur väl du kan beskriva och förklara
 • hur du kan läsa faktatexter och använda kunskapen när du besvarar frågor och beskriver begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: