Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2 konstruktion och hållfatsthet

Skapad 2019-12-25 21:55 i Sollebrunns skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 1 – 2 Teknik
Vi kommer att bygga enkla kostruktioner som ska klara viss hållfasthet. Vi kommer också att lära oss om hur lyftkranar är konstruerarde för att klara tunga lyft.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med konstruktion och hållfasthet i olika omgångar och med olika vinklingar. Vi kommer att bygga enkla konstruktioner som ska klara vissa krav på hållfasthet. Vi kommer att pratar vi om och testa hållfasthet och hur vi kan förbättra och förstärka tex broar. Vi kommer också att lära oss om hur lyftkranar är konstruerade för att klara tunga lyft.  

Konkreta mål:

Både enskilt, i par och i grupp kommer du få möjlighet att lära dig begrepp som hållfasthet och konstruktion. Du kommer också att göra en enkel skiss för principen på hur en lyftkran fungerar. Du få lära dig hur människor löste problem med tunga lyft förr i tiden, innan maskiner gjorde jobbet åt oss. 

Begrepp: Hållfasthet, konstruktion, funktion, motvikt. 

  

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara begreppen "hållfasthet" och "konstruktion".

 • göra en enkel men begriplig skiss 

 • du förstått principen för hur en lyftkran fungerar.

 • bidra till att planera och bygga enkla broar med enkelt material, som klarar viss vikt.

 • hur du dokumenterar ditt lärande i teknikboken. 

Jag gör bedömningar under lektionerna och tittar på era dokumentationer i teknikboken, samt under era redovisningar av brobygget.

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med multimodala arbetssätt, som samla fakta från faktafilmer, läsa och hitta fakta, göra studiebesök på bygget i Sollebrunn, rita enkla skisser med förklarande text, konstruera, bla en bro. Vi kommer att arbeta med EPA-metoden i samband med reflektioner och diskussioner, enskild läsning och fakta sökande samt med grupparbeten främst vi konstruktioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: