Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bärbar ström

Skapad 2019-12-26 14:37 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
För över 200 år sedan fanns inga elektriska apparater! Idag bär du ”världen” i fickan. Hur fungerar det kemiskt? Hur kan vi minska miljöpåverkan?

Innehåll

Syfte: Upptäcka hur batterier fungerar, undersöka systematiskt hur de kan förbättras och få en förståelse för dess fördelar och nackdelar för miljön samt vilken betydelse framställning av metaller och batterier har fått för våra livsvillkor.

Undervisning

Tid:

Arbetsgång:

Uppdrag 1: Bärbar ström, citronbatteri

 • Få en elektrisk pryl att fungera med hjälp av given utrustning.
 • Analysera och utveckla kombinationer för bättre resultat. Rita kopplingsschema.
 • Diskutera förslag på hur citronbatteriet kan förbättras. Vilka delar kan bytas ut? Varför kan det fungera bättre?

Skriftlig planering av en systematisk undersökning

 • Testa era förslag. Skriv upp resultat. Diskutera beskrivningar av vad som händer. Försök använda relevanta kemibegrepp och teorier.

Skriftlig formulering av felkällor, slutsats

Uppdrag 2: Att utvinna eller återvinna?

 • Testa att utvinna en metall ur jonförening. Beskriv vad som händer kemiskt.
 • Laboration två och två efter en given planering. Diskussion av resultat.
 • Teorigenomgång (atom, jon, ädel, oädel, elektrolys)
 • Väg utvinning mot återvinning. Koppla er diskussion till miljöpåverkan (energi, utsläpp, källsortering mm)

Sammanställ ett kretslopp/ en livscykel för metall.  Ta ställning, motivera ditt ställningstagande.

Uppdrag 3: Skydda och bevara

Hur  skyddar vi metaller från korrosion

 • Testa en metod att skydda metall. Förkoppra ett föremål. Hur skyddar förkoppringen? Vilka ämnen stängs ute?
 • Diskutera två och två en undersökning som testar andra sätt att skydda  metaller.
 • Genomför undersökningen.
 • Diskutera resultat, felkällor och slutsats.

        Redovisa för varandra gruppvis.

Kunskapstest: metallframställning, kretslopp, miljö, korrosion

 

Lärandemål: När vi avslutar detta arbetsområde har du utvecklat din förmåga att

- förklara naturvetenskapligt hur batterier kan omvandla kemisk energi till elektrisk energi.

- förklara naturvetenskapligt hur metaller kan utvinnas ur jonföreningar i naturen.

- resonera om batteriers och metallers  påverkan på miljön, positivt och negativt.

- resonera om hur vår metallframställning och vår batteriframställning påverkat våra livsvillkor.

- förklara olika orsaker till korrosion och hur den kan hindras

- genomföra och utvärdera systematiska undersökningar. 

Bedömning:

·        Muntligt och praktiskt vid laborationer och diskussioner

·        Skriftlig systematisk undersökning.

·        Skriftligt vid kunskapstest i kemi

 

Fakta kan hämtas från: begreppslistan, länkar och anteckningar i Klassanteckningsboken

 

Kemiboken: Atom, jon s. 164-166, 168-169, Bärbar ström s.218-219, 222-227, Utvinning eller återvinning s. 219, 230, 236-237, 241-245, Skydda och bevara s. 220-221, 228-229, 232

 

Uppgifter

 • Planera systematisk undersökning, utföra lab, resonera om felkällor

 • Planera systematisk undersökning, utföra lab, resonera om felkällor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: