Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arvet, gener och bioteknik, rev vt -20

Skapad 2019-12-28 10:09 i Stavby skola Uppsala
Området genetik, åk 9
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vad påverkar vem du är? Hur påverkas du av ditt arv? Hur kommer det sig att barn liknar sina föräldrar men inte blir kopior av dem? Hälften av dina gener kommer från mamma och hälften från pappa, varför är då inte alla syskon lika som enäggstvillingar? Kan man få blå ögon fast båda föräldrarna har bruna? Vilka möjligheter och risker finns det med gentekniken?

Innehåll

Genetik

Redan vid befruktningen fanns all information om hur du skulle utvecklas, i varje fall den genetiska. Det är till stor del dina gener som avgör vem du är och blir, t.ex. ditt utseende, dina egenskaper och risken att drabbas av sjukdom.

Genteknik kan t.ex. bidra till att förbygga och behandla vissa sjukdomar, den kan också ge nya egenskaper till djur och växter. Det finns många möjligheter men det kan även innebära risker.

Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med grundläggande genetiska begrepp och lära oss mer om hur vår arvsmassa är uppbyggd och vad som gör att vi ärver de gener och egenskaper vi gör. Vi kommer också titta på utvecklingen i genforskning och några etiska frågeställningar som den innebär.

Innehåll

Vi kommer att ta upp följande: 

 • Begreppen i begreppslistan
 • Arv och miljö, vad påverkar oss och hur.
 • Vilka uppgifter generna har.
 • Hur DNA är uppbyggt, ser ut och fungerar.
 • Hur protein bildas från gener.
 • Vad kromosomer och arvsmassa är.
 • Hur celldelning går till. Vanlig och reduktionsdelning.
 • Vad som styr vilket kön det blir och när det blir tvillingar.
 • Hur anlag ärvs från din mamma och pappa, 
 • Hur man använder korsningsscheman:Med dominant/vikande, könsbundet och ärftligt
 • Vad genförändringar innebär och vad det kan leda till.
 • Olika gentekniker; som kloning, stamcellsforskning, växt- och djurförädling (avel)

Uppgifter, begreppslista och powerpoints kommer ligga på Teams.

Det finns också flera bra filmer med tillhörande frågor på studi.se. Gå in på ämnet biologi och sedan "läran om livet" och "genetik", där finns filmer om det vi kommer gå igenom.

Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

 • Ha en del genomgångar med t.ex. powerpoint och filmer som vi diskuterar innehållet i.
 • Läsa och samtala om begrepp.(bl.a. göra begreppslista,  svara på frågor)
 • Arbeta med gruppuppgifter om t.ex. genmodifiering.
 • Arbeta med uppgifter på arbetsblad, t.ex. korsnings-scheman.
 • Göra labbar: en med DNA-extraktion och en med marshmallows-figurer.

Så visar du dina kunskaper

 • När vi pratar och diskuterar under lektionerna
 • I två inlämningsuppgifter (en om Nymfparakiter och en om GMO)
 • På ett skriftligt läxförhör på begreppen

Se vidare matrisen för bedömning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Arvet, gener och bioteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Motivera ställningstaganden och beskriva konsekvenser.
Du tar ställning i gentekniska frågor och kan skilja på fakta och värderingar. Du formulerar något argument med motivering och ger något exempel på konsekvenser av det.
Du tar ställning i gentekniska frågor och kan skilja på fakta och värderingar. Du formulerar flera argument med motiveringar och beskriver några konsekvenser av det.
Du tar ställning i gentekniska frågor och kan skilja på fakta och värderingar. Du formulerar flera argument och motargument och motiverar dem ingående, du beskriver konsekvenserna "i flera led"
Resonera och visa på samband
Hur du resonerar kring-och förklarar samband inom genetiken.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du kan föra enkla resonemang kring ärftlighet och visa på enkla samband. Du gör det genom att i dina resonemang ge exempel på hur saker hänger ihop.
Du kan föra utvecklade resonemang kring ärftlighet och visar på lite svårare samband. Du gör det genom att i dina resonemang förklara hur saker hänger ihop och ge en motivering till dina förklaringar.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring ärftlighet och visar på svårare samband. Du gör det genom att i dina resonemang förklara ingående hur saker hänger ihop, (tydligt med exempel) och motivera dina förklaringar utifrån korrekta genetiska samband.
Använda och förstå begrepp
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du har grundläggande kunskaper om begrepp inom genetiken. Det visar du genom att ge exempel på vad begreppen innebär. Du använder också något begrepp när du ger exempel på samband inom genetiken.
Du har goda kunskaper om begrepp inom genetiken. Det visar du genom att förklara vad begreppen innebär så att det är lätt att förstå. Du använder också begreppen när du förklarar samband inom genetiken.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp inom genetiken. Det visar du genom att ingående förklara vad begreppen innebär på ett lättförståeligt sätt., t.ex. med hjälp av egna exempel. Du förstår begreppen på ett sånt sätt att du kan använda dem i en egen text på ett korrekt sätt när du beskriver samband inom genetiken.
Laborationer-analysera
Hur du diskuterar kring rimlighet och förbättringar vid laborationer
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du resonerar enkelt kring resultatet och nämner någon felkälla. Du har någon tanke på hur en undersökning skulle kunna förbättras.
Du resonerar utvecklat kring resultatet och tar upp några felkällor och exempel på hur de påverkat. Du ger något förslag på hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du resonerar välutvecklat kring resultatet och tar då upp flera felkällor och förklarar hur de inverkat på resultatet. Du ger konkreta förslag på hur undersökningarna skulle kunna förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: