Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymdkoden

Skapad 2019-12-28 15:16 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Teknik Matematik Biologi
"Leia och björndjuren knäcker Rymdkoden" består av en berättelse i fem kapitel med tillhörande uppdrag där du kommer att få lösa matematik- och programmeringsuppgifter och svara på frågor om rymden. Du får följa med de tre björndjuren Obi, Wan och Zen. De sänds upp med den svenska satelliten Mats och behöver rädda satelliten från att kollidera med rymdskrot innan de med hjälp av sin kompis Leia kan fortsätta resan mot Mars, där de ska bygga upp en miljövänlig tankstation.

Innehåll

Syfte

I detta äventyr får du följa med björndjuren på en resa ut i rymden där Mars är slutdestination. För att komma fram till målet behöver du hjälpa björndjuren att lösa olika utmaningar, bland annat samla upp rymdskrot, ta ut koordinaterna för att nå månen och besöka satelliter som hjälper oss att förstå och utforska vår egen planet. Du kommer att utveckla dina kunskaper inom matematik, teknik, naturvetenskap och samhällskunskap.Genom att kombinera äventyret i berättelsen med det roliga och utvecklande i att räkna och programmera för att lösa utmaningar får du lära dig mer om rymden, programmering och matematik.

Konkretisering av mål

När vi arbetat med området  har du fått kunskaper om planeterna och hur satelliter hjälper oss på jorden, om miljöförstöring, tyngdlöshet och om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Undervisning - så här gör vi

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner

 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt samt söka information, svara på frågor och lära från bland annat https://www.matteboken.se/lektioner/kul-med-matte/rymdkoden

 • Lösa uppgifter i form av uppdrag. Uppdragen består av fakta- och diskussionsfrågor om rymden, matteuppgifter och programmeringsuppgifter som du gör med kodverktyget Scratch. 

 • Vi kommer att träna på att använda begrepp inom arbetsområdet för att beskriva och förklara fenomen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: