Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat

Skapad 2019-12-29 23:52 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Väder och klimat är alltid aktuellt! De senaste åren har debatten kring klimatförändringar varit intensiv. För att kunna ta del av denna bör man ha grundläggande kunskap om väder och klimat, samt en översikt över klimatförändringar genom tiderna och vad som påverkar dessa.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Till exempel...

 • använda geografiska begrepp
 • ha kännedom om naturliga samt onaturliga aspekter som påverkar klimatet
 • kunna läsa av klimatdiagram
 • känna till vad som är typiskt för de fyra klimatzonerna
 • ha kännedom om hur hur naturkatastrofer kan påverka människor, samhälle och miljö

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgångar

 • Textläsning

 • Muntliga diskussioner 

 • Instuderingsfrågor

 • Kortfilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: