Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 4, vt 2020

Skapad 2019-12-30 10:48 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med olika geometriska former, area och omkrets. Du kommer att få använda och öva dina förmågor både muntligt, skriftligt och praktiskt.

Innehåll

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Spel
 • Matteappen
 • Övningsuppgifter på arbetsblad
 • Skriftliga och muntliga övningar för att beskriva och förklara
 • Praktiska övningar med t ex tangram

Material:

 • Ma-boken, Alfa
 • Matteappen
 • Arbetsblad
 • Spel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri, år 4 ht 2016

Välja och använda metoder

 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Omkrets
Du kan beräkna omkretsen av olika geometriska figurer.
Du kan beräkna omkretsen av geometriska figurer trots att alla mått inte är utsatta,
Area
Du kan med NÅGON metod bestämma arean av rektanglar och kvadrater. Du visar detta genom att t.ex rita upp kvadratercentimeter-rutor i din figur och räkna rutorna.
Du kan med FLERA olika metoder beräkna arean av rektanglar och kvadrater. Du visar detta genom att med en mer effektiv metod beräkna arean, t.ex.använda multiplikation för att bestämma arean i en rektangel.
Du kan beräkna arean av FLERA OLIKA geometriska figurer. Du visar detta genom att dela upp figuren i olika delar och beräkna arean eller genom att flytta en del av figuren så att du får en enklare figur.

Använda matematiska begrepp

 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 6   Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Geometriska figurer
Kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, parallelltrapets, rätvinklig triangel, likbent triangel, liksidig triangel med flera.
Du kan namnge NÅGRA av de geometriska figurer som finns till vänster och använda dem i en beskrivande text. Du kan beskriva NÅGON egenskap som figurerna har.
Du kan namnge DE FLESTA geometriska figurer som finns till vänster och använda dem i en beskrivande text. Du kan beskriva någon av figurerna med FLERA olika egenskaper.
Du kan namnge ALLA de geometriska figurerna som finns till vänster och använda dem i en beskrivande text. Du kan beskriva DE FLESTA figurerna med FLERA olika egenskaper som figurerna har.
Enhetsomvandlingar
Du kan göra enkla omvandlingar mellan olika längdenheter där man behöver flytta ett steg; ex: 400 cm = 40 dm eller 5m = 50cm
Du kan göra omvandlingar mellan olika längdenheter där man behöver flytta flera steg eller dela upp i flera olika enheter; ex: 4 m och 5 cm = 405cm
Vinklar
Du kan namnge räta, trubbiga och spetsiga vinklar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: