Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering kurdiska årskurs VT2020

Skapad 2019-12-30 13:07 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
på väg mot ett bättre stöd för elevers läsning och skrivande i ämne modersmål . Genom att eleverna arbete med text förståelse , textsamtal, textinnehållet, och närläsning . Samt skrift och skriftbruk att eleverna kunna skriva gemensamma text eller skriva en individuell text. Under kommande veckorna i vår terminen 2020, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera. .

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva& kultur

Konkretiserade mål för eleven

Konkretiserade mål för eleven.

 

 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.
 • Att eleven  kunna  utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och  god språklig variation
 • Att eleverna kunna  underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till kurdiskas språket.
 • .Att kunna jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska .
 • Att kunna sammanfattningar av olika texters innehåll med  koppling till tidsaspekter och orsakssamband .,

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • Högläsning - använda Cirkelmodellen för genrebaserade undervisning .
 • Eleverna ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.
 • Eleverna kommer att berätta, beskriva  text innehållet så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.
 • Eleverna kommer att skriva  gemensam texter i små grupper  .
 •  kurdiska film visning och övning under lektionen .
 • Arbete med  övning bok .
 • Använda digital verktyg för att  skriva på kurdiska

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: