Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny 13 Ht 2019-20 Tänka, resonera och räkna

Skapad 2019-12-30 14:04 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi arbetar med mönster, sortera, antalsuppfattning och problemlösning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utgångspunkt

Eleverna sorterar och arbetar med mönster i sin vardag och lek vilket vi bygger vidare på i detta arbete. 

Eleverna prövar att använda olika förslag för att lösa problem och praktisera antalsuppfattning upptill 6.

 

Konkretisering av målen

Eleverna skall få erfarenheter av att sortera föremål efter olika egenskaper,  upptäcka och skapa mönster

samt känna igen och benämna antal 1 - 6.

 • använda och formulera kriterier/regler för sortering.
 • resonera och motivera sina val av kriterier/regler.
 • upptäcka, skapa och beskriva mönster.
 • använda och resonera om olika representationer.
 • uppmärksamma och använda orden flest och färst.
 • känna igen och benämna antal 1 - 6. 

 

Genomförande

Vi arbetar utifrån:

 "Tänka, resonera och räkna i förskoleklass" bok med olika matematiska övningar från NCM.

  Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklassen " Hitta matematiken".

 • Gemensamt arbete i helklass och halvklass.
 • Vi arbetar i grupp, par eller enskilt med olika praktiska övningar.
 • Skolplus - Upptäcksresan arbetsmaterial och film
 • Film: Livet i mattelandet och Katten, musen tiotusen. 


Dokumentation och bedömning

Observation på gruppnivå och individnivå under arbetstillfällen och dokumentation av elevernas arbete.

Begrepp:
Sortera                 Rum -  Perspektiv - Tid
Egenskaper          På
Minst / Liten         Under  
Störst / Stor         Framför
Tunn / Tjock         Bakom
Kort / Lång           Årstid
Likheter / Skillnader

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: