Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: vad allting är uppbyggt av

Skapad 2019-12-30 17:57 i Fårboskolan Oskarshamn
Arbetsområdet innehåller läran om grundämnen, atomer, molekyler, kemiska föreningar, kemiska tecken, periodiska systemet och ämnenas egenskaper.
Grundskola 4 Kemi
Vi kommer att jobba med den grundläggande kemin dvs lära oss om atomer, molekyler samt ämnens tre former (fast, flytande och gas).

Innehåll

 Syfte

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar.

Centralt innehåll

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Arbetssätt

Genomgångar utifrån läroboken Boken om fysik och kemi. Anteckna, läsa och samtala.

Pedagogiska filmer.

Arbetsuppgifter, både skriftliga och praktiska.

Avslutar området med ett skriftligt prov.

Tid 

Ca 4 veckor.

Konkretisering av mål

Du ska kunna vad atomer och molekyler är och hur de är uppbyggda.

Du ska kunna om de tre former ett ämne kan ha.

Du ska kunna förklara viktiga ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

Du ska kunna utföra en enklare dokumentation av laboration/experiment med hjälp av lärares instruktion.

Du ska känna till att människans syn på naturvetenskap förändrats genom tiderna. Att nya upptäckter fått betydelse. Kunna ge exempel på då och nu.

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:

 • hur du arbetar på lektionerna med uppgifter
 • avslutar med ett prov på arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: