Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2019-12-31 16:07 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Upplysningens idéer gav inspiration till de människor som drev fram förändringar i det franska samhället. Samtidigt drabbades landet av missväxt och ekonomisk kris. Tankarna från upplysningen spred sig till USA och resultatet blev en blodig revolution som kom att förändra inte bara Frankrike, utan stora delar av Europa och dessutom påverka vår moderna syn på demokrati.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Till exempel...

 • förstå betydelsen av ord och begrepp som härstammar från tidsperioden
 • ha kännedom om historia när det gäller: framväxt, utbredning och tillbakagång 
 • kunna placera in några viktiga händelser under tidsperioden på en historisk tidslinje
 • ha kännedom om vardagslivet för olika samhällsgrupper under tidsperioden
 • kan dra slutsatser utifrån källmaterial och resonera om källornas trovärdighet och relevans

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgångar
 • Textläsning
 • Muntliga diskussioner
 • Instuderingsfrågor
 • Kortfilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: